Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Trang chủ / Các phòng chức năng / Khoa Chẩn đoán hình ảnh
Giới thiệu về khoa Chẩn đoán hình ảnhKHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

       Khoa chẩn đoán hình ảnh chính thức được thành lập từ năm 1998 với hai đơn nguyên: đơn nguyên Siêu âm và đơn nguyên Xquang.

        Hiện tại khoa chẩn đoán hình ảnh có 22 CBVC: Trong đó có 08 bác sĩ, 14 ĐD và KTV.

* Danh sách bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Phạm Thị Thanh Thủy

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Thủy

Bác sỹ CKI 

Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh 

Siêu âm 4D-5D 

Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

Vũ Thị Hoài

Bác sĩ Vũ Thị Hoài

Bác sỹ CKI 

BS CĐHA 

Siêu âm 4D-5D 

Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

Nguyễn Quốc Trường

Bác sĩ Nguyễn Quốc Trường

Thạc sĩ, Bác sỹ 

Bác sĩ khoa phụ 1 

 

 

Hỗ trợ online/Đặt khám