Đăng ký dịch vụ Khám/Điều trị - Sơ sinh

Form đăng ký đặt lịch khám dịch vụ Sơ sinh

Các chuyên gia hàng đầu trong khám/điều trị Sơ sinh

Bùi Thị Thoa

Bác sĩ Bùi Thị Thoa

Bác sỹ 

Bác sỹ khoa Sơ sinh 

Sơ sinh 

Khoa Sơ sinh 

Nguyễn Thị Hồng Vân

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Vân

Bác sỹ 

Bác sỹ khoa Sơ sinh 

Sơ sinh 

Khoa Sơ sinh 

Phạm Thị Duyên

Bác sĩ Phạm Thị Duyên

Bác sỹ 

Bác sỹ khoa Sơ sinh 

Sơ sinh 

Khoa Sơ sinh 

Vũ Thị Thái

Bác sĩ Vũ Thị Thái

Bác sỹ CKI 

Bác sỹ khoa Sơ sinh 

Sơ sinh 

Khoa Sơ sinh 

Lê Thị Kim Ngân

Bác sĩ Lê Thị Kim Ngân

Bác sỹ CKI 

Bác sỹ khoa Sơ sinh 

Sơ sinh 

Khoa Sơ sinh 

Nguyễn Thị Hiếu

Bác sĩ Nguyễn Thị Hiếu

Bác sỹ 

Bác sỹ khoa Sơ sinh 

Sơ sinh 

Khoa Sơ sinh 

Nguyễn Thị Thanh Vân

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Vân

Bác sỹ CKII 

Trưởng Khoa Sơ sinh 

Sơ sinh 

Khoa Sơ sinh 

Trần Thị Hằng

Bác sĩ Trần Thị Hằng

Bác sỹ 

 

Sơ sinh 

Khoa Sơ sinh 

Trần Thúy Thêu

Bác sĩ Trần Thúy Thêu

Bác sỹ CKI 

Bác sỹ khoa Sơ sinh 

Sơ sinh 

Khoa Sơ sinh 

Vi Thị Hiền

Bác sĩ Vi Thị Hiền

Bác sỹ 

Bác sỹ khoa Sơ sinh 

Sơ sinh 

Khoa Sơ sinh 

Lê Thu Hương

Bác sĩ Lê Thu Hương

Bác sỹ CKI 

Bác sỹ khoa Sơ sinh 

Sơ sinh 

Khoa Sơ sinh 

Hỗ trợ online/Đặt khám